Cenník

VYUČOVANIE/DOUČOVANIEIndividuálna hodina45 min60 min90 min

1 študent 11 eur

13,50 eur

20 eur

2 študenti


7 eur /osoba 8,50 eur /osoba 11,50 eur /osoba
Výučba na diaľku
Skype hodina11 eur 13,50 eur 20 eur
Výučba na diaľku
cez email


1
lekcia + korektúra
12 eur  
Výučba v miniskupine informujte sa konkrétne podľa počtu študentov a frekvencie hodín    
Učebné materiály:

-
English for everyone 1 časť - 12 eur


PREKLADY


1 normostrana (1800 znakov s medzerami)


15 eur


viac ako 20 strán Zľava 5%


viac ako 50 strán


Zľava 10%  

KOREKTÚRA TEXTU
podľa rozsahu


50-70% z ceny prekladu


Letícia - Jazyková školaPhDr. Regina Pinková
0905 66 77 05


regina.pinkova@gmail.com


www.anglictinabb.sk
www.nemcinabb.sk
www.leticia.sk


Lektorka a prekladateľka  s niekoľkoročnými skúsenosťami.


 

Kontakt

Letícia s.r.o
Námestie Slobody 9
2. poschodie, polyfunkčný dom Victory,
Banská Bystrica, 974 01