Výučba nemeckého jazyka v angličtine a opačne

Ako úplnú novinku a jedinečnú službu ponúkame výučbu nemeckého jazyka v angličtine a naopak.


- kombinované hodiny
– výučba jedného alebo druhého jazyka, ostatná komunikácia v jazyku, ktorý lepšie ovládate

- striedavé hodiny – v rámci hodiny časť prebieha v angličtine, časť v nemčine – študent si osvojuje koncentráciu pri striedaní jednotlivých jazykov

  • - k výučbe poskytujeme dvojjazyčné materiály.


Bližšie informácie si vyžiadajte na t.č. 0905 66 77 05 alebo regina.pinkova@gmail.com

Letícia - Jazyková školaPhDr. Regina Pinková
0905 66 77 05


regina.pinkova@gmail.com


www.anglictinabb.sk
www.nemcinabb.sk
www.leticia.sk


Lektorka a prekladateľka  s niekoľkoročnými skúsenosťami.


 

Kontakt

Letícia s.r.o
Námestie Slobody 9
2. poschodie, polyfunkčný dom Victory,
Banská Bystrica, 974 01