Služby

Výučba angličtiny pre:

Deti

- (vekové kategórie 5-18 rokov)

 • - skupinové kurzy (pozri bližšie info v sekcii Kurzy pre deti)

 • - doučovanie: pre všetky typy škôl – ZŠ, SŠ, VŠ, pomoc s domácimi úlohami, projektami, skúšanie, gramatika, konverzácie

 • - príprava na komisionálne skúšky

Dospelých

Všetky vekové kategórie, skupinové i individuálne kurzy

Výučbu angličtiny môžu dospelí u nás absolvovať pre viacero účelov:

 • - práca v zahraničí alebo na Slovensku – pracovný pohovor v angličtine, základné znalosti potrebné na úspešné zvládnutie pohovorov

 • - štúdium na VŠ, príprava na príjmacie skúšky

 • - príprava na maturitné skúšky v anglickom jazyku na školách na Slovensku

 • Angličtina pre každého - jednoduché zvládnutie od základov až po plynulú komunikáciu  Firemná výučba


  - skupinové i individuálne kurzy, zameranie na obchodnú a právnu angličtinu (pozri bližšie info v sekcii Novinky)

 • - bezplatné testovanie Vašich vedomostí predtým, než sa rozhodnete pre niektorý z kurzov – formou testu a úvodnou konverzáciou

 • - poradenstvo pri spôsoboch učenia sa, k výučbe poskytujeme vlastné materiály, ktoré sú variabilné podľa Vašich požiadaviek a konkrétneho cieľa, na ktorý sa pri učení chcete zamerať

 • Po dosiahnutí určitej úrovne po absolvovaní záverečného testu a ústneho skúšania vystavujeme Certifikát


 • Pre všetky typy hodín študent obdrží v prípade záujmu materiál, viď cenník.

Letícia - Jazyková školaPhDr. Regina Pinková
0905 66 77 05


regina.pinkova@gmail.com


www.anglictinabb.sk
www.nemcinabb.sk
www.leticia.sk


Lektorka a prekladateľka  s niekoľkoročnými skúsenosťami.


 

Kontakt

Letícia s.r.o
Námestie Slobody 9
2. poschodie, polyfunkčný dom Victory,
Banská Bystrica, 974 01