Kurzy pre deti

Deti po anglicky

Deti sa veľmi rýchlo dokážu zdokonaľovať v anglickom jazyku, je pre ne do budúcna veľmi potrebný a preto je dobré začať čo najskôr a to formou, ktorá je deťom blízka a baví ich.

Kurzy sa pre deti sa vyučujú v malých skupinkách (4-6 detí) hravou formou, jednotlivými témami nás sprevádzajú rôzne rozprávkové postavičky, napríklad zajko Cestovateľ, Teletubbies a tak ďalej. Používame rôzne pracovné listy,knižky,pesničky,videá, edukatívne hry na PC, hračky, ďalej sa na hodinách kreslí, spieva a tancuje, deti môžu byť za stolom alebo na koberci hrať rôzne hry, napr. domino, človeče, monopoly, samozrejme všetko v angličtine.

V tomto školskom roku ponúkame detskú angličtinu pre 4 vekové kategórie:

deti 5-7 ročné /škôlkari + 1.tr. ZŠ/ - používame len hudobný a obrázkový materiál + video

deti 8-10 ročné /1.stupeň ZŠ/ - používame pracovné listy s jednoduchými úlohami, pomaly sa učíme pravopis a rozlišujeme výslovnosť

deti 11- 15 ročné /2. stupeň ZŠ/ - používame pracovné listy, venujeme sa tiež aj gramatike s ohľadom na učivo preberané v škole

študenti SŠ hodiny sú smerované na získavanie slovnej zásoby a osvojenie si gramatiky za účelom úspešného zvládnutia maturity, študenti 4. roč. absolvujú prípravné hodiny na maturitu

Harmonogram hodín:

Hodiny majú byť pre deti zaujímavé a pútavé, preto sa snažíme striedať činnosti počas mesiaca:

1.hodina – nová - preberanie novej témy, práca s pracovným listom

2.hodina – hudobná – novú tému si osvojíme pomocou pesničky, videa, tančeku,....

3.hodina – výtvarná – tému si spracujeme pomocou farieb, plastelíny,....

4.hodina – tvorivá – tému si uzavrieme pomocou praktických ukážok – napr. pri potravinách jeme, pri dopravných prostriedkoch ideme von a pod.


Zápis (oboznámenie sa s kurzom):
prvé dva septembrové týždne po tekefonickej dohode

Trvanie kurzu: 1.polrok 22.9.2016 – 30.1.2017

2.polrok 5.2.2017 – 17.6.2017

Poplatok:  89,- na 1 polrok

Kurzy v šk. roku 2016/2017:

Kurz pre 1. stupeň ZŠ: pondelok o 15.00

Kurz pre 2. stupeň ZŠ: utorok o 16.30

V prípade záujmu si na našej web-stránke stiahnite prihlášku a pošlite ju vyplnenú na regina.pinkova@gmail.com

Čo budete potrebovať? obal (zakladač) na euroobaly – deti budú dostávať materiály vo formáte A4, obľúbenú hračku, dobrú náladu,….

Témy hodín – ukážka pre 1. stupeň ZŠ:

Pozdravy – Greetings

Rodina – My family

Čísla – Numbers

Zvieratká – Animals

Farby – Colors

Ľudské telo – Human body

Čo dokážem – What can I do?

Hračky – Toys

Protiklady – Opposites

Materiál: budú deti dostávať priebežne na každej hodine – pripravený špeciálne pre tento kurz

Domáce úlohy: budú jednoduché a zábavné, tvorivé, aby sa mohli zapojiť aj rodičia

Čo ak nemôžete prísť? Nevadí.  Rodičia dostanú na e-mail materiál aj s pokynmi a na každej ďalšej hodine budeme tak-či tak opakovať, čo sme sa naučili predtýmV rámci kurzu má dieťa zabezpečené: papučky, učebné materiály , písacie potreby, pitný režim, prístup na WC

Tešíme sa na Vás!!!

Letícia - Jazyková školaPhDr. Regina Pinková
0905 66 77 05


regina.pinkova@gmail.com


www.anglictinabb.sk
www.nemcinabb.sk
www.leticia.sk


Lektorka a prekladateľka  s niekoľkoročnými skúsenosťami.


 

Kontakt

Letícia s.r.o
Námestie Slobody 9
2. poschodie, polyfunkčný dom Victory,
Banská Bystrica, 974 01